Anasayfa
12 Kasım 2020 ( 711 izlenme )
Reklamlar

GECE YARISI KABUL EDİLDİ

Sistem Değișiyor: Milyonlarca Çalıșanı İlgilendiren Önemli Karar! Son dakika: Sistem değișiyor! Milyonlarca çalıșanı ilgilendiren karar… Gelen son dakika haberine göre; TBMM Genel Kurulunda, istihdam teșvikini de içeren İșsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değișiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 22 maddeden olușan birinci bölümü kabul edildi. Ayrıca “kısmi zamanlı çalıșma” ile ilgili düzenlemeyi içeren madde metinden çıkarıldı. İște değișiklik yapılan maddelerin detayları… TBMM Genel Kurulunda görüșülen İșsizlik Sigortası Kanunu ile BazıKanunlarda Değișiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nde yer alan kısmi zamanlı çalıșmayı düzenleyen madde metinden çıkarıldı. Metinden çıkarılan söz konusu madde, șu hükümleri içeriyordu: “Tam süreli çalıșıyorken 31 Aralık 2020’ye kadar kısmi süreli olarak çalıșmaya bașlayan hizmet erbabının ücretleri, kısmi süreli çalıșmaya geçmesi nedeniyle çalıșmadığı gün sayısı kadar kısmi süreli yeni bir çalıșan istihdam edilmesi ve bu çalıșanın en