Reklamlar

BASKAN ERDOĞAN AÇIKLADI BÜTÜN ÇALIŞANLARA MÜJDELİ HABER

DdTES sigorta hesabına aktarılacak tutar, varsa hukuki proses kesinleşinceye kadar çalışanın hesabında blokeli olarak bekletilecek. Yeni sistemde de SGK’ya bağlı olarak prim ve yaş koşulu ile emekli olunacak. BES’teki haklar istek edilirse tamamlayıcı emekliliğe dâhil edilecek, isteyen asgari miktarın üstünde fona katkı yaparak birikimini artırabilecek. TES’e işe yeni girenler girecek, emekliliğine uzun vakit kalanlara tercih hakkı sunulacak. Yüzde 50’si TES sigorta hesabına aktarılacak, yüzde 50’si çalışanın hesabında tutulacak.

DdYENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?Mevcut kıdem tazminatı sistemi her hizmet senesine karşılık 30 günlük ücret üstünden ödeniyor. Yeni sisteme göre 30 günlük kıdem tazminatının 19 günü sahip olunan sistemdeki gibi devam ederken, 11 günü ise Kıdem Tazminatı Fonu’nda birikecek. Yeni sistemde yüzde 5.33 kıdem hakkı eski kıdem tazminatı hükümlerine makul olarak korunurken yüzde 3 işveren katkısı çalışanın bireysel fon hesabına aylık olarak yatırılacak. Böylece çalışan, sözleşmesi kıdem tazminatını hak edecek şekilde son verilmiş ise yüzde 5.33 (19 gün) kıdem tazminatını alacak, yüzde 3’lük (11 gün) prim de fon hesabında tutulacak.

Böylece sendikaların “Kırmızı çizgimiz” dediği yüzde 8.33 (30 gün) ile bir hak kayıbı söz hususu olmayacak. Fon’a yapılacak kesinti seviyesi nemalandırılarak kıdem tazminatı 30 günün çok üstüne çıkarılmış olacak.’EV’LENEN BİRİKİMİN %10’UNU ÇEKEBİLECEKÇalışanın bu parayı 60 yaşından evvel yalnızca evlilik, konut alımı, sıhhat gibi gerekçelerle çekebilmesi öngörülüyor. Buna göre, ilk konut edinimi, evlilik (bir kereye mahsus), ağır hastalık ve işsiz kalınması (bir defaya mahsus/sözleşmenin nasıl sona erdiği mühim olmayacak) sebeplerinden her biri amacıyla müracaat tarihi itibarıyla bireysel TES hesabında tespit edilen birikim tutarının yüzde 10’unu (ödeme seviyesi) geçmemek üzere isteği durumunda defaten ödeme yapılabilecek

DdEMEKLİLİĞİ YAKIN OLAN GEÇECEK Mİ?Emekliliği yakın olanlar yeni sisteme girmeyecek. 1 Ocak Ayı 2022’de işe yeni girenler TES’e girecek. Emekliliğine uzun vakit olanlara da tercih hakkı verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Emeklilikte birinci basamak Sosyal Emniyet Kurumu’nca sağlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalıştığımız ikinci ve üçüncü basamak emeklilik sistemlerini etkinleştiriyoruz. Temel amaç emekli olunduğunda daha iyi gelir düzeyi sağlamak. Kazanılmış haklar korunacak. Yeni sisteme bir transfer söz hususu olmayacak” vurgusu yaptı.
Reklamlar
21 Haziran 2020
Reklamlar

Bakmadan Geçme!

KAPAT
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 17 Temmuz'a kadar yasak